CAOL ILA AGED 12 YEARS

CAOL ILA AGED 12 YEARS

วิสกี้จากแบรนด์เครื่องดื่มดังอย่าง CAOL ILA ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2002 ได้บ่มเพาะเครื่องดื่มรสชาติยอดเยี่ยมอย่างวิสกี้สีเหลืองทองอำพันที่ให้กลิ่นความหอมสดชื่นของสมุนไพร, ใบซิการ์, แฮมรมควัน, ฮิกคอรีและเปลือกมะนาว รสชาติเผ็ดร้อนแรงดุดันและรสของควันจางๆที่แตะลงบนปลายลิ้น แก้วสีใสที่กำลังทำให้ค่ำคืนสุดร้อนแรงของคุณได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมไปกับคนพิเศษของคุณได้อย่างยาวนานเลยทีเดียว

เหล้านอก
Categories:

Related Article

error: Content is protected !!