Allegrini Amarone della Valpolicella

Allegrini Amarone della Valpolicella ไวน์แดงอามาโรเน่ชั้นดีแห่งอิตาลี

       ในประเทศอิตาลี อันเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมากมายให้เราได้ศึกษาและเที่ยวชม ด้วยสาเหตุว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้มีอารยธรรมกรีกและโรมันปรากฎอยู่บนดินแดนอิตาลี รวมไปถึงเรื่องราวของไวน์ด้วย ซึ่งการผลิตไวน์ในอิตาลีนั้น ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอารยธรรมกรีกโบราณ ซึ่งเป็นช่วง 800 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งจากการขุดค้นพบทางโบราณคดีล่าสุด กลับพบว่ามีการปลูกองุ่น ณ ที่แห่งนี้มาก่อนถึง 3,000 ปีเลยทีเดียว จนกระทั่งเมื่ออารยธรรมโรมันได้มีอำนาจขึ้นเหนือกว่าอารยธรรมกรีก ได้มีการขยายอำนาจมากขึ้นและเข้าควบคุมพื้นที่ไร่องุ่นมากมายหลังจากนั้น และทำให้ดินแดนแถบนั้นกลายเป็นอาณาจักรขององุ่นและแหล่งผลิตไวน์ที่มากมาย และต่อมาความนิยมของไวน์อิตาลีเริ่มมีมากขึ้น จนได้มีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จนกระทั่งในช่วงปี 1900 ถึง 2000 คุณภาพของไวน์ฝรั่งเศสเริ่มเสื่อมคุณภาพลง เพราะปริมาณที่มากเกินไป จนทำให้ทางรัฐบาลของอิตาลีจำเป็นที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงในการผลิตปริมาณ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบฝรั่งเศสขึ้น จนนำมาสู่ไวน์อิตาลีในรูปแบบปัจจุบันในที่สุด ซึ่งด้วยสาเหตุที่ทำให้ไวน์อิตาลีมีชื่อเสียงโด่งดังนั้น นอกจากความรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันแล้วนั้น ก็ยังเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสม นั่นก็คือ สภาพพื้นดินที่มีความหลากหลาย จนทำให้ประเทศนี้สามารถผลิตไวน์ได้มากที่สุดในโลก และผลผลิตไวน์ที่มีความสำคัญอย่างมากในอิตาลีอย่างหนึ่ง คือ Allegrini Amarone della Valpolicella

       Allegrini Amarone della Valpolicella นี้มีที่มาจากบริษัท Allegrini อันเป็นบริษัทที่เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำและมีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในและนอกประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวนี้ได้ถือกำเนิดอยู่ใน Valpolicella ในแคว้นวีนิโต ซึ่ง Allegrini นี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 625 ไร่ ซึ่งนั่นจึงทำให้ Allegrini ได้กลายเป็นสถานที่ที่ผลิตไวน์ชั้นนำมากมาย รวมถึงยังผลิตไวน์อามาโรเน่ ซึ่งจะเป็นไวน์ที่ถูกผลิตขึ้นในแคว้นวีนิโต และถูกผลิตจากองุ่นพันธุ์โควิน่า ซึ่งนอกจากจะเป็นไวน์ที่มีค่าแอลกอฮอล์สูงแล้วนั้น ยังถือว่าเป็นองุ่นที่ดีที่สุดในอิตาลีอีกด้วย ซึ่งทาง Allegrini นี้ได้พัฒนาฝีมือจนทำให้กลายเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงความทันสมัยและสง่างามอย่างมากในการผลิตไวน์ในอิตาลีจนมาถึงปัจจุบัน

       และนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า กว่าจะมีการผลิต Allegrini Amarone della Valpolicella นั้น มีที่มาที่น่าสนใจอย่างไร และสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมทำให้ไวน์ชนิดนี้สร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจไวน์ในอิตาลีได้อย่างดีเยี่ยม และโดยเฉพาะในสายตาของบรรดาผู้คนมากมายที่ต้องการจะลงทุนการค้าทั้งภายนอกและภายในประเทศอย่างดีงาม

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!