Cantina Zaccagnini Il Vino dal Tralcetto Montepulciano d’Abruzzo

Cantina Zaccagnini Il Vino dal Tralcetto Montepulciano d'Abruzzo
Cantina Zaccagnini Il Vino dal Tralcetto Montepulciano d'Abruzzo

สี: แดง

รุ่นปี: –

ไวน์แดงสัญชาติอิตาลีที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ Montepulciano ที่เรียกได้ว่าเป็นองุ่นแบบไวน์สไตล์        Italian Montepulciano d’Abruzzo ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไวน์ที่มีความซับซ้อนและผ่านการกลั่นที่มีศักยภาพสูง

กลิ่น: ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากกลิ่นของผลไม้สีแดงติดจมูกอย่าง สตรอว์เบอร์รี่ โอ๊ค เชอร์รี่และราสเบอร์รี่ มีเนื้อที่เรียบลื่นและมีความเป็นแทนนิน มีโครงสร้างที่สมดุลด้วยกลิ่นที่มีความยาวนาน

รสสัมผัส: โครงสร้างของไวน์มีความสมดุล ได้รสชาติจากเนื้อเชอร์รี่และราสเบอร์รี่เนื้อแน่น สอดไส้ด้วยรสชาติของเนื้อไม้ เครื่องเทศเล็กน้อย ผสานกับผลไม้สีแดงอ่อน มีความเรียบเนียนและสมดุล รสชาติออกแห้งมีความเป็นกรดสูง

เหล้านอก
Categories: ,

Related Article

error: Content is protected !!