F Negroamaro Salento IGP Vintage 2020 San Marzano

F Negroamaro Salento IGP Vintage 2020 San Marzano
F Negroamaro Salento IGP Vintage 2020 San Marzano

F Negroamaro Salento IGP Vintage 2020 San Marzano

F Negroamaro Salento IGP Vintage 2020 San Marzano ไวน์แดงสัญชาติอิตาลี จากแถบ Salento สีแดงทับทิม จากองุ่นแดงขึ้นชื่ออย่าง Negromaro ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของรสชาติและรสสัมผัสที่ทำให้ไวน์ มีรสชาติที่ชัดเจน จึงทำให้ไวน์ขวดนี้มีความฉ่ำของรสชาติที่เข้มข้นและรสสัมผัสที่นุ่ม

  • กลิ่น: มีโน้ตของผลไม้ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพลัม แบล็คเบอร์รี่ และแจม เพราะการหมักในถังไม้ในแบบไวน์แดงของอิตาลีตอนใต้ จึงทำให้ได้กลิ่นสัมผัสที่มีความเข้มข้น @wine&spirit (Mr.M)
  • รสสัมผัส : คุณจะได้รับรสสัมผัสที่ชัดเจน มีความฝาดของแทนนิน หลังจากนั้นจะตามด้วยความละมุนและนุ่มนวล ไวน์ขวดนี้ถือเป็นไวน์ที่มีความลงตัวทั้งรสสัมผัสที่ชัดเจน ทั้งความเปรี้ยว มีความเข้มข้นที่ผสมกันอย่างลงตัว เพราะนอกจากจะมีรสสัมผัสของผลไม้แล้ว ยังมีรสสัมผัสของวานิลลาและไม้โอ้คอีกด้วย นวล เหล้านอก
เหล้านอก
Categories: ,

Related Article

error: Content is protected !!