CHATEAUX CANTEMERLE HAUT MEDOC

Cantemerle หนึ่งในไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในบอร์โดซ์

     ในบรรดาไวน์ที่เก่าแก่อย่างมากของทวีปยุโรป ซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภทหรือชนิดนั้น ไวน์ฝรั่งเศส เป็นไวน์ที่มีการกล่าวถึงมาอย่างยาวนานและเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปีในแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนกระทั่งการมาถึงของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และหนึ่งในไวน์ที่มีการผลิต ณ แค้วนบอร์โดซ์แห่งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไวน์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดก็คือ Cantemerle

     Cantemerle มีจุดเริ่มต้นมาจากไร่ Chateau Cantemerle ใน Haut-Médoc ในแคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งุถือว่าเป็นไร่แห่งที่สองในแคว้นบอร์โดซ์ โดยในปี ค.ศ. 1340 Ponset de Cantemerle ได้เข้ามาดูแลอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ และยังเป็นคนแรกที่ริเริ่มทำไร่องุ่น ซึ่งถือว่าเป็นก้าวครั้งสำคัญของพื้นที่แห่งนี้อย่างยิ่ง เพราะพื้นที่ดังกล่าวใช้ปลูกข้าวสาลีเป็นส่วนใหญ่ หลังจากนั้นพื้นที่แห่งนี้ก็ได้ถูกโยกย้ายเปลี่ยนมือเจ้าของไปเรื่อย ๆ รวมไปถึงยังเจอวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งมาถึงการเปลี่ยนมือมาให้ครอบครัว Dubos ในปี ค.ศ. 1892 ซึ่งได้มีการพัฒนาที่ดินแห่งนี้อย่างมาก รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ของไร่แห่งนี้ด้วย

     ไวน์ Cantemerle เป็นไวน์ที่มีกลิ่นและรสสัมผัสที่นุ่มลึก รวมไปถึงรสชาติที่ออกกลิ่นผลไม้นานาชนิด ซึ่งไวน์ชนิดนี้ควรมีอายุอย่างน้อย 7-10 ปี และควรรินเทออกมาก่อนสัก 1-3 ชั่วโมง เพื่อทำให้ไวน์ส่งกลิ่นหอมและนุ่มละมุนลิ้น และควรเก็บไว้ในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่พร้อมเสิร์ฟนั่นเอง

 

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!