Château de Camensac

Camensac ไวน์สไตล์พื้นเมืองแห่งบอร์โดซ์

       ด้วยสไตล์อันน่าหลงใหลและรสชาติเอร็ดอร่อยที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนของไวน์ในทวีปยุโรปที่ได้มีการพูดถึงกันมาอย่างยาวนาน ได้ส่งผลทำให้ไวน์ยุโรปยังคงรสชาติอันดีงามนี้เอาไว้ดั่งเดิม นั่นก็เพราะว่าดินแดนแห่งนี้ เป็นดินแดนที่มีการปลูกองุ่นไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะไวน์ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี และในตอนที่มีการมาถึงของศาสนาคริสต์ ก็ยังถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และหนึ่งในไวน์ที่มีการกำเนิดขึ้นคือ Camensac

     Camensac เป็นไวน์องุ่นที่มีบทบาทมาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 18 ที่ Haut Medoc ในแคว้นบอร์โดซ์ จนกระทั่งมันได้ถูกซื้อโดยตระกูล Forner ในปี ค.ศ. 1965 ซึ่งตระกูลดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นตระกูลที่ทำธุรกิจไวน์ในสเปนเป็นแห่งแรก จึงส่งผลทำให้พวกเขาได้นำประสบการณ์จากการทำไวน์ที่สเปนมาใช้ยัง ณ ที่แห่งนี้ โดยเริ่มจากการปรับปรุงที่ดินและปลูกองุ่นใหม่ และเปลี่ยนชื่อที่ดินแต่เดิมที่มีชื่อว่า Chateau de Camensac ให้เป็น Chateau Camensac ในปี ค.ศ. 1988 (รวมถึงชื่อของไวน์ที่ผลิตจากที่นี่ด้วย) ซึ่งในปัจจุบัน ไร่ที่ดินของไวน์ชนิดนี้อยู่ในมือของ Jean Merlaut และหลานสาวของเขาในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งตั้งแต่ปีนี้ ก็กลับไปใช้ชื่อ Chateau de Camensac เหมือนเดิม

     ซึ่งไวน์ Camensac นี้ ถือว่าเป็นไวน์ที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนนัก และยังใช้วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในการผลิตไวน์มาใช้อีกด้วย โดยอายุของไวน์ชนิดนี้ควรมีอายุอย่างน้อย 6-9 ปี และควรรินเทออกก่อนสัก 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ไวน์ส่งกลิ่นหอมออกมา รวมไปถึงควรอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อให้ไวน์มีความสดใหม่ และไวน์ชนิดนี้ยังดีอย่างยิ่ง ถ้าได้ดื่มพร้อมกับอาหารเอเชีย และเมนูที่เป็นปลานั่นเอง