Château Giscours

Giscours ไวน์ที่มีกลิ่นหอมทรงพลังแห่งบอร์โดซ์

     ความโบราณที่มาพร้อมกับสีและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของประวัติศาสตร์ของไวน์โบราณที่ปรากฏในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในไวน์ฝรั่งเศสที่เป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี รวมไปถึงการมาถึงของศาสนาคริสต์ ที่ส่งผลทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และหนึ่งในไวน์ที่มีการกำเนิดเกิดขึ้นนั้นก็คือ Giscours

     Giscours ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1330 ในไร่ของ Chateau Giscous อันมีครอบครัว Saint-Simon เป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ ซึ่งหลังจากนั้น ที่ดินแห่งนี้ก็ได้ถูกโยกย้ายเจ้าของอยุ่หลาย ๆ ครั้ง  ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของไร่แห่งนี้อย่างมากมาย จนกระทั่งมาถึงมือของ Alexander van Beek ที่ได้เข้ามาครอบครองสถานที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1995 และได้มีการการปลูกสวนองุ่นเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon ให้มากขึ้น รวมไปถึงเพิ่มความหนาแน่นของเถาวัลย์ก็ จนทำให้สวนกว้างใหญ่ไปด้วยการปลูกเถาวัลย์มากกว่า 30,000 เถาในหนึ่งปี นั่นจึงเท่ากับว่ามีการปลูกองุ่นมากกว่า 130,000 ต้น และหลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ถูกพัฒนาอย่างมาก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2015 เขาได้นำ Giscours ให้ขึ้นไปสู่ระดับคุณภาพที่ใหม่อย่างยิ่งมาจนถึงปัจจุบัน

     ซึ่งสำหรับไวน์ Giscours นั้น จะมีรสชาติดีก็ต่อเมื่ออยู่ที่ 10-12 ปี โดยควรรินไว้ก่อนสัก 2-3 ชั่วโมง เพื่อทำให้ไวน์นุ่มและส่งกลิ่นหอม และควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่และอร่อยลิ้นนั่นเอง

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!