Château Grand-Puy Ducasse Pauillac (Grand Cru Classé)

Grand-Puy Ducasse ไวน์อายุยาวนานจากบอร์โดซ์

      เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่มีการกำเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาการของมนุษย์ รวมไปถึงการกำเนิดของไวน์ด้วย ซึ่งการกำเนิดของไวน์นี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป เพราะถือว่าเป็นดินแดนที่มีการปลูกองุ่นไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะไวน์ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี แม้แต่ในศาสนาคริสต์เอง ก็ยังถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส ซึ่งเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่มีการกำเนิดของไวน์ต่าง ๆ นา ๆ ชนิด คือเมือง Pauillac และหนึ่งในไวน์ที่มีชื่อเสียงที่เกิดขึ้นที่นี่นั้น คือ Grand-Puy Ducasse

     Grand-Puy Ducasse มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 18 ในไร่ของ Chateau Grand Puy Ducasse ซึ่งมีเจ้าของคือ Arnaud Ducasse ซึ่ง Chateau Grand Puy Ducasse เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำ Gironde และมีเถาองุ่นบางส่วน ที่ซื้อมาจากตระกูล Dejean ซึ่งไดเขายสวนองุ่น Pauillac ส่วนหนึ่งให้กับ Pierre Ducasse ให้ได้กลายเป็นสมบัติของที่นี่ และหลังจากนั้นมักได้ถูกขายไปให้เจ้าของหลายเจ้า จนกระทั่งในปี 2004 CA Grands Crus ได้เข้ามาซื้อที่ดินแห่งนี้ และเริ่มปรับปรุงไร่องุ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตไวน์ และ ในปี 2012 สถานที่แห่งนี้ ได้มีปรับปรุงห้องใต้ดิน และเพิ่มถังซีเมนต์รูปไข่ใหม่สำหรับการกลั่น ซึ่งทำให้ไวน์มีแร่ธาตุเพิ่มขึ้นนั่นเอง นั่นจึงถือได้ว่ามีการพัฒนาอย่างยิ่ง

     Grand-Puy Ducasse นั้น จะมีรสชาติดีก็ต่อเมื่ออยู่ที่ 8-10 ปี โดยควรรินไว้ก่อนสัก 2-4 ชั่วโมง เพื่อทำให้ไวน์นุ่มและส่งกลิ่นหอม และควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่และเอร็ดอร่อยหวานลิ้นนั่นเอง