CHATEAU CLERC MILON

Clerc Milon ไวน์เก่าแก่ อันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแห่งบอร์โดซ์

      เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่มีการกำเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาการของมนุษย์ รวมไปถึงการกำเนิดของไวน์ด้วย ซึ่งการกำเนิดของไวน์นี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป เพราะถือว่าเป็นดินแดนที่มีการปลูกองุ่นไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะไวน์ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี แม้แต่ในศาสนาคริสต์เอง ก็ยังถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส ซึ่งเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่มีการกำเนิดของไวน์ต่าง ๆ นา ๆ ชนิด คือเมือง Pauillac และหนึ่งในไวน์ที่มีชื่อเสียงที่เกิดขึ้นที่นี่นั้น คือ Clerc Milon

     Clerc Milon ถือกำเนิดในไร่องุ่นในเมือง Pauillac ในแคว้นบอร์โดซ์ โดยมีครอบครัว Clerc เป็นผู้ดูแล ซึ่งในเวลาต่อมา สถานที่แห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนย้ายมือเจ้าของที่ดินไปอีกมากมาย และยังเคยเกิดปัญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินอีกด้วย ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้ดูแลนี้ ได้ถูกโยกย้ายไปอีกมากมาย และต้องพบกับปัญหาที่มากมายยิ่งขึ้นเช่นกัน และในปี ค.ศ. 2007 ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ที่ดินและ         โรงกลั่นองุ่น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2017 ที่แห่งนี้ได้กลายเป็นไร่องุ่นที่มีหุ่นยนต์ทำงานเป็นที่แรกของบอร์โดซ์นั่นเอง

     Clerc Milon เป็นไวน์ที่ส่งกลิ่นหอมของแคนเบอร์รี่ออกมาอย่างชัดเจน โดยไวน์ชนิดนี้ควรมีอายุ   10-25 ปี ควรเทรินออกมาก่อนสัก 2-3 ชั่วโฒง เพื่อทำให้ไวน์นี้ส่งกลิ่นหอมออกมา และควรเก็บในอุณหภูมิ    15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่พร้อมเสิร์ฟนั่นเอง

 

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!