CHATEAU COS LABORY

Cos Labory ไวน์ที่มีรสชาติน่าลิ้มลองแห่งบอร์โดซ์

      ความโบราณที่ยังคงความคลาสสิคของเครื่องดอื่มแอลกอฮอล์นั้น ได้ที่ถูกบอกเล่าผ่านทางประวัติศาสตร์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างไวน์นั้น เราจะพบเห็นได้ง่ายจากในทวีปยุโรป เพราะถือว่าเป็นดินแดนที่มีการปลูกองุ่นไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะไวน์ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี และในตอนที่มีการมาถึงของศาสนาคริสต์ ก็ยังถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และหนึ่งในไวน์ที่มีการกำเนิดขึ้นคือ Cos Labory

     Cos Labory ได้ถูกสร้างขึ้นในที่ดินของตระกูล Gaston ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1700 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1922 มันได้ถูกโยกย้ายไปให้ Ambrosio และ Augusto Weber เป็นเจ้าของที่ดินต่อ ด้วยในราคา 200,000 ฟรังก์ฝรั่งเศส และได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยและพัฒนามากขึ้นในเวลาต่อมา โดยพื้นที่แห่งนี้มีที่ดินถึง 18 เฮคตาร์ และยังเป็นหนึ่งในไวน์ของบอร์โดซ์ที่มีการใช้ถังโอ๊คอเมริกาในการหมักไวน์ และกลิ่นของมันยังมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเชอร์รี่ป่า เครื่องเทศนานาชนิด กาแฟเอสเพรสโซ่ และสมุนไพรนานาพรรณ

     ซึ่ง Cos Labory นี้จะมีรสชาติที่ดีเยี่ยมในช่วงอายุ 10-18 ปี โดยควรรินไว้ก่อน 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ไวน์ส่งกลิ่นหอมออกมา และควรเก็บไว้ในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์มีความสดใหม่พร้อมเสิร์ฟนั่นเอง