Talbot, St Julien

Talbot ไวน์ชีวจิตจากบอร์โดซ์

          ขึ้นชื่อว่า “ไวน์” ที่มีชื่อเสียงและปรากฏในยุโรปแล้วนั้น ก็มีอยู่หลากหลายประเภทหรือชนิดนั้น ไวน์ฝรั่งเศส เป็นไวน์ที่มีการกล่าวถึงมาอย่างยาวนานและเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปีในแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนกระทั่งการมาถึงของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และสถานที่แห่งนี้ยังมีไวน์ชนิดหนึ่งคือ Talbot

          Talbot นั้น มีที่มาจากสถานที่แห่งนี้คือ Chateau Talbot ซึ่งใช้ชื่อมาจากทหารอังกฤษโบราณนั่นก็คือ Connetable Talbot ในปี ค.ศ. 1453 ทัลบอตถูกสังหารระหว่างยุทธการ Castillon และที่ดินดังกล่าวได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาจนถึงปี 1917 ครอบครัว Cordier ก็ได้เข้ามาซื้อที่ดินแห่งนี้ และสถานที่แห่งนี้ก้ได้มีการพัฒนาอย่างมากมาย ผ่านทางครอบครัวแห่งนี้ที่ได้สืบลูกสืบหลานให้เป็นเจ้าของกิจการในเวลาต่อมา ตั้งแต่ เริ่มทดลองกับระบบ Genodics ในสวนองุ่น ซึ่งมันจะส่งเสียงและความถี่ต่างๆ เพื่อเพิ่มหรือลดการเจริญเติบโตของโปรตีนในเถาวัลย์ กล่าวคือจะลดหรือขจัดความสามารถของปรสิตและโรคออกไปนั่นเอง ซึ่งนั่นถือว่าครอบครัว Cordier เป็นครอบครัวที่คำนึงถึงสุขอนามัยในไวน์อย่างยิ่งนั่นเอง

          Talbot นั้น จะมีรสชาติดีก็ต่อเมื่ออยู่ที่ 7-10 ปี โดยควรรินไว้ก่อนสัก 2 ชั่วโมง เพื่อทำให้ไวน์นุ่มและส่งกลิ่นหอม และควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่และอร่อยลิ้นนั่นเอง

 

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!