Château Cos d’Estournel

Château Cos d’Estournel ประวัติศาสตร์โรงกลั่นโบราณแห่งฝรั่งเศส

       ในบรรดาไวน์ของทวีปยุโรป ไวน์ฝรั่งเศสเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และมีประวัติ    ความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปีในแถบ         เมดิเตอร์เรเนียน จนกระทั่งการมาถึงของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และหนึ่งในสถานที่ที่มีการผลิตไวน์ดังกล่าวนี้คือ        Château Cos d’Estournel

       Château Cos d’Estournel เป็นโรงกลั่นไวน์โบราณในเมือง Saint-Estèphe ในแคว้นบอร์โดซ์ในฝรั่งเศส และชื่อนี้ยังถูกใช้ให้เป็นชื่อของไวน์แดงที่ถูกผลิตจากที่แห่งนี้อีกด้วย ซึ่งไวน์ดังกล่าวนี้อีกยังถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบห้าไวน์ใน The Bordeaux Wine Official Classification of 1855 ด้วยนั่นเอง ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1810 โดย Louis-Gaspard d’Estournel และสถานที่แห่งนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลาย ๆ ครั้ง โดยเริ่มจากปี ค.ศ. 1852 นายธนาคารชาวอังกฤษที่มีชื่อว่า Charles Cecil Martyns ได้เข้ามาซื้อสถานที่แห่งนี้ และมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มาจนถึงในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งได้มีการประกาศว่า Michel Reybier ได้เข้ามาเป็นเจ้าของของสถานที่แห่งนี้

       ด้วยที่ดินขนาด 70 เฮกตาร์ หรือ 170 ไร่ ทำให้สถานที่แห่งนี้มีองุ่นหลาย ๆ พันธุ์มากมายซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์ยอดนิยมในแคว้นบอร์โดซ์ โดยมีทั้ง กาแบร์เนโซวีญงถึง 60% และแมร์โลถึง 40% และนั่นจึงทำให้ไวน์ที่มีชื่อว่า Château Cos d’Estournel ได้กลายเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และยิ่งทั้งกรรมวิธีการทำน้ำองุ่นที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากที่ดินและสภาพอุณหภูมิภายในห้องที่ใช้เก็บไวน์ที่ใช้รักษาสภาพของไวน์ไว้ได้ถึง 18 เดือน ก็ยิ่งทำให้ Château Cos d’Estournel ได้กลายเป็นไวน์ที่เอร็ดอร่อยอย่างยิ่ง

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!