Château Léoville-Las Cases

Château Léoville-Las Cases โรงกลั่นไวน์แสนทันสมัยแห่งบอร์โดซ์

       ประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในไวน์ฝรั่งเศสที่เป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี รวมไปถึงการมาถึงของศาสนาคริสต์ ที่ส่งผลทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และหนึ่งในโรงกลั่นที่ได้สร้างไวน์ชั้นดีขึ้น มันก็คือ Château Léoville-Las Cases

       Château Léoville-Las Cases เป็นโรงกลั่นขึ้นชื่อที่อยู่ในแคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งครั้งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้  ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของคฤหาสน์ขนาดใหญ่กว่านั้นมากจนกระทั่งถึงเวลาของการปฏิวัติฝรั่งเศส ที่ส่งผลทำให้ส่วนหนึ่งของคฤหาสน์นี้ถูกแยกออกไปเป็น Château Léoville-Barton ในปัจจุบัน ซึ่งที่ดินดังกล่าวนี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 612.5 ไร่ ซึ่งทำให้พื้นที่ดังกล่าวนี้มีพันธุ์องุ่นมากมายตั้งแต่ กาแบร์เนโซวีญงถึง 65%, แมร์โลถึง 19% และ กาแบร์เน-ฟรองถึง 16% ซึ่งสำหรับวิธีการทำไวน์นี้ จะเริ่มตั้งแต่การเก็บเกี่ยวด้วยมือ นำไปบดและหมัดไว้ในถังไม้/คอนกรีต หรือ สแตนเลส ซึ่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของไวน์ของธุรกิจนี้ที่มีความแตกต่างกันออกไป และยังมีเครื่องที่สามารถออสโมซิสแบบผันกลับ ซึ่งจะช่วยกรองน้ำออกมาได้ดี ซึ่งเป็นเครื่องมืดที่ถูกกฎหมาย แต่ก็มีข้อเสียอยู่มากไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่ากรรมวิธีและเทคโนโลยีแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมอย่างหนึ่งก็คือ Château Léoville-Las Cases ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับโรงกลั่นแห่งนี้ด้วยนั่นเอง