Chateau Desmirail Margaux (Grand Cru Classé)

Desmirail ไวน์พันธุ์ดีแห่งบอร์โดซ์

      นับตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่มีการกำเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาการของมนุษย์ รวมไปถึงการกำเนิดของไวน์ด้วย ซึ่งการกำเนิดของไวน์นี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป เพราะถือว่าเป็นดินแดนที่มีการปลูกองุ่นไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะไวน์ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี แม้แต่ในศาสนาคริสต์เอง ก็ยังถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส ซึ่งเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่มีการกำเนิดของไวน์ต่าง ๆ นา ๆ ชนิด คือเมือง Margaux และหนึ่งในไวน์ที่มีการผลิตขึ้นคือ Desmirail

     Desmirail ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1661 โดย Jean Desmirail เพื่อเป็นสินสอดทองหมั้นผ่านการแต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งจากครอบครัว Rauzan โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อปราสาทให้เป็นชื่อของเขาเองและใช้เป็นชื่อเล่น ในขณะนั้น Chateau Desmirail ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ในบอร์โดซ์ซึ่งครอบครัว Rauzan เป็นเจ้าของ ซึ่งในศตวรรษหนึ่ง เมื่อถึงเวลาต้องจัดระเบียบการจำแนกประเภท 1855 ทำให้ที่ดิน Rauzan ขนาดใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นสามไร่องุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ Chateau Rauzan Segla , Chateau Rauzan Gassies และ Chateau Desmirail ซึ่งในปัจจุบันนี้ Chateau Desmirail ได้ตกเป็นของครอบครัว Lurton โดยได้มีการพัฒนามากขึ้น อย่างในปี ค.ศ. 2010 ได้มีการเพิ่มถังไม้โอ๊คใหม่ และมีการปรับปรุงห้องใต้ดิน พร้อมกับเพิ่มไร่องุ่นให้ดีมากขึ้นในปี ค.ศ. 2015 จนทำให้ไวน์ที่นั่นมีคุณภาพดีนั่นเอง

     ไวน์ Desmirail เป็นไวน์ที่มีกลิ่นของเบอร์รี่ดำ ลูกพลัม และเชอร์รี่ดำ โดยจะมีรสชาติดีก็ต่อเมื่ออยู่ที่ 7-9 ปี และดีที่สุดในช่วง 10-20 ปี  โดยควรรินไว้ก่อนสัก 1-2 ชั่วโมง เพื่อทำให้ไวน์นุ่มและส่งกลิ่นหอม และควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่และอร่อยลิ้นนั่นเอง

 

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!