Louis Jadot Mercurey 2015

Louis Jadot Mercurey 2015

สี: สีแดงโกเมน

รุ่นปี: 2015

ไวน์แดงสัญชาติฝรั่งเศสจาก Burgundy ที่ใช้องุ่นพันธุ์ Pinot Noir แบบ 100% มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยใช้พื้นที่ปลูกองุ่นที่เต็มไปด้วยหินจากไร่องุ่นที่ผลิตเมอร์คิวรีขึ้นไปที่ระดับความสูง 350 เมตร

กลิ่น: ด้วยสีเข้มและแต่งแต้มด้วยสีโกเมน มีกลิ่นเฉพาะตัวของผลไม้สีแดงที่แฝงไปด้วยหนังและเกม ไวน์ของเมอร์คิวรี่มีลักษณะเฉพาะ เนื้อหา ช่อดอกไม้ ความประณีต และความแตกต่าง

รสสัมผัส: มีรสเผ็ดจัดที่ค่อนข้างซับซ้อนของเชอร์รี่สีแดง พลัมสีดำและเคิร์ช ที่เพดานปากมีเนื้อสัมผัสปานกลางพร้อมแทนนินที่มีความอ่อนนุ่มกรุบกรอบในปาก พร้อมแสดงออกถึงรสชาติของ Pommard ที่มมีความละเอียดอ่อน

เหล้านอก