Louis Royer Cognac บรั่นดีชั้นดีจากฝรั่งเศส

       เมื่อเราจะพูดถึงเหล้าของฝรั่งเศสแล้วนั้น เราก็คงจะพูดถึงไวน์ฝรั่งเศสอันเลื่องชื่อ ซึ่งจริง ๆ แล้วเหล้าของฝรั่งเศสนั้น มีอยู่หลากหลายประเภทมากมาย และหนึ่งในนั้นคือ บรั่นดีฝรั่งเศส ซึ่งบรั่นดีฝรั่งเศศที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลย นั่นก็คือ คอนญัก (Cognac) บรั่นดีชนิดหนึ่งซึ่งถูกตั้งชื่อมาจากเทศบาลคอนญัก ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกองุ่นเพื่อเอาไว้ผลิตไวน์ในบริเวณนั้น ซึ่งการผลิตคอนญักนั้น อยู่ภายใต้การระบุถึงการรับรองเป็นภาษาฝรั่งเศส คำว่า “appellation d’origine contrôlée (AOC)” ซึ่งหมายถึง “การกำหนดควบคุมของแหล่งกำเนิด” ซึ่งบรั่นดีประเภทนี้ ต้องกลั่นถึงสองครั้งในหม้อกลั่นทองแดง และต้องบ่มอย่างน้อยสองปีในถังไม้โอ๊กฝรั่งเศส นั่นจึงทำให้คอนญักส่วนใหญ่จะใช้เวลายาวนานกว่า “อยู่บนไม้” ตามข้อกำหนดกฎหมายขั้นต่ำ ซึ่งในบรรดาคอนญักที่มีชื่อเสียงนั้น หนึ่งในนั้นคือ Louis Royer Cognac

       Louis Royer Cognac นั้นมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1853 โดยยี่ห้อ Louis Royer เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในด้านของคอนญักอย่างมาก โดยทาง Louis Royer นั้น ก็ได้ผลิตคอนญักออกมาหลากหลายประเภท โดยเฉพาะแบบ V.S.O.P ซึ่งเป็นการผสมผสานบรั่นดีที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างน้อย 4 ปีในถัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างยิ่งนั่นเอง จึงส่งผลทำให้ Louis Royer Cognac ได้กลายเป็นแบรนด์บรั่นดีฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างยิ่งนั่นเอง