Lynch-Moussas, Pauillac

Lynch-Moussas ไวน์โบราณ และประวัติที่น่าสนใจจากบอร์โดซ์

          ขึ้นชื่อว่า “ไวน์” ที่มีชื่อเสียงและปรากฏในยุโรปแล้วนั้น ก็มีอยู่หลากหลายประเภทหรือชนิดนั้น ไวน์ฝรั่งเศส เป็นไวน์ที่มีการกล่าวถึงมาอย่างยาวนานและเป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปีในแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนกระทั่งการมาถึงของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือได้ว่าไวน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการประกอบพิธี ซึ่งนั่นจึงทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี โดยเฉพาะไวน์แดง รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และสถานที่แห่งนี้ยังมีไวน์ชนิดหนึ่งคือ Lynch-Moussas

          Lynch-Moussas ได้ถูกผลิตออกมาจาก Chateau Lynch Moussas ซึ่งแต่เดิมมันเป็นของ Count Jean-Baptiste Lynch แห่งไอร์แลนด์ในศตวรรษที่ 18 ในขณะนั้น มันเป็นที่ดินมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาก และจริง ๆแล้ว ที่ดินฝั่งซ้ายมีขนาดใหญ่มาก ๆ ในสมัยนั้น และถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ครึ่งหนึ่งของที่ดินที่จะได้กลายเป็นที่ดินของพื้นที่ในขณะนี้กลายเป็น Chateau Lynch Bages ส่วนที่เหลือกลายเป็น Chateau Lynch Moussas และในปี ค.ศ. 1919 Chateau Lynch Moussas ถูกซื้อโดยครอบครัว Casteja และพวกเขาก็ได้เริ่มต้นธุรกิจในปี ค.ศ. 1970 Emile Casteja และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตไวน์ และที่ดินไร่องุ่นในบริเวณนั้นอีกด้วย

          Lynch-Moussas นั้น จะมีรสชาติดีก็ต่อเมื่ออยู่ที่ 7-9 ปี โดยควรรินไว้ก่อนสัก 1-3 ชั่วโมง เพื่อทำให้ไวน์นุ่มและส่งกลิ่นหอม และควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่และอร่อยลิ้นนั่นเอง