Montrose, St Estèphe

Montrose ไวน์เก่าแก่และมีชื่อเสียงในบอร์โดซ์

           ความเก่าแก่ที่ยังคงความคลาสสิคของประวัติศาสตร์ของไวน์โบราณที่ปรากฏในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในไวน์ฝรั่งเศสที่เป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี รวมไปถึงการมาถึงของศาสนาคริสต์ ที่ส่งผลทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และหนึ่งในไวน์ที่มีการกำเนิดเกิดขึ้นนั้นก็คือ Montrose

          Montrose อันมีจุดกำเนิดมาจาก Chateau Montrose เป็นที่รู้จักในปัจจุบันสำหรับไวน์บอร์โดซ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนที่ไวน์บอร์โดซ์จะถูกผลิตขึ้นที่นิคมแห่งนี้ ไวน์นี้ได้รับชื่อเสียงจากการเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ และทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเมื่อ Alexandre de Segur ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินบอร์โดซ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ได้เข้ามาดูแล ณ ที่แห่งนี้ และมันก็ได้ถูกโยกย้ายเปลี่ยนมือเจ้าของไปมากมาย จนกระทั่งได้มีการขายที่ดิน ให้กับ Martin Bouygues และ Thomas Bouygues ในปี ค.ศ. 2006 โดยในปัจจุบัน Martin Bouygues และ Thomas Bouygues ได้มีการขยายการถือครองไร่องุ่นนอกเมืองบอร์กโดซ์ในต้นปี         ค.ศ. 2017 จึงถือได้ว่าสองพี่น้องคู่นี้มีความคิดริเริ่มในการที่จะพัฒนาสถานที่แห่งนี้แห่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง ซึ่งยังรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอีกด้วยนั่นเอง

          Montrose นั้น จะมีรสชาติดีก็ต่อเมื่ออยู่ที่ 10-20 ปี โดยควรรินไว้ก่อนสัก 2-4 ชั่วโมง เพื่อทำให้ไวน์นุ่มและส่งกลิ่นหอม และควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่และอร่อยลิ้นนั่นเอง

 

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!