Prieuré-Lichine, Margaux

Prieuré-Lichine ไวน์ชั้นนำจากพื้นที่นักบุญในบอร์โดซ์

          ความเก่าแก่ที่ยังคงความคลาสสิคของประวัติศาสตร์ของไวน์โบราณที่ปรากฏในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในไวน์ฝรั่งเศสที่เป็นประเภทของไวน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จึงถือได้ว่าไวน์ฝรั่งเศสเป็นไวน์ที่อายุยืนยาวมานานนับพันปี รวมไปถึงการมาถึงของศาสนาคริสต์ ที่ส่งผลทำให้ในยุคกลาง มีพระสงฆ์ได้ปลูกองุ่นขึ้นและยังมีความรู้ในด้านการผลิตไวน์ รวมไปถึงในกลุ่มขุนนางด้วยเช่นกัน ซึ่งในฝรั่งเศสนั้นมีการปรากฏชนิดไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในหลาย ๆ ภูมิภาคไวน์ที่อยู่ในฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ แคว้นบอร์โดซ์ ซึ่งมีการผลิตไวน์ชั้นดี รวมไปถึงทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการทำไวน์ ตั้งแต่เรื่องสภาพดิน ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไป นั่นจึงทำให้ในเขตภูมิภาคนี้เป็นดินแดนของไวน์ชั้นดีของฝรั่งเศส และหนึ่งในไวน์ที่มีการกำเนิดเกิดขึ้นนั้นก็คือ Prieuré-Lichine

          Prieuré-Lichine มีต้นกำเนิดมาจาก Chateau Prieure Lichine ซึ่งแต่เดิมมันเป็นพื้นที่ไร่องุ่นของพระสงฆ์สำหรับผลิตไวน์สำหรับอาหารค่ำและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ซึ่งหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศส มันก็ได้ถูกขายทอดตลาดและเปลี่ยนมือเจ้าของไปมากมาย จนกระทั่งในช่วงปี 1950 Alexis Lichine ได้เข้ามาซื้อที่ดินแห่งนี้

          และได้รับความช่วยเหลือจาก Count Lur Saluces ในปี ค.ศ. 1953 จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นนำของบอร์โดซ์เลยทีเดียว และมันก็ได้ถูกขายต่อให้ Groupe Ballande ด้วยเงินเกือบ 20,000,000 ปอนด์อังกฤษ และปัจจุบัน มรดกชิ้นนี้ก็ยังคงสืบทอดในครอบครัว Ballande และยังคงพัฒนาไวน์ชั้นดีออกมาต่อไป

          Prieuré-Lichine นั้น จะมีรสชาติดีก็ต่อเมื่ออยู่ที่ 7-10 ปี โดยควรรินไว้ก่อนสัก 1-3 ชั่วโมง เพื่อทำให้ไวน์นุ่มและส่งกลิ่นหอม และควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส 60 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อทำให้ไวน์นั้นสดใหม่และอร่อยลิ้นนั่นเอง

Categories:

Related Article

error: Content is protected !!